Als werkgever ben je verplicht 2 jaar minimaal 70% van het loon van jouw zieke medewerker te betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Een verzuimverzekering beschermt jou tegen de hoge kosten van loondoorbetaling. Daarnaast heb je misschien ook te maken met de kosten voor vervanging. Je moet dan niet alleen het loon van jouw zieke medewerker betalen. Maar ook het salaris van zijn vervanger. Zonder de vergoeding van een verzuimverzekering komen deze kosten vaak extra hard aan.

Dekking

Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzekerd jij jou voor de loondoorbetalingsverplichting van jouw zieke medewerkers. Je bent dit immers vanuit de wet verplicht om een groot deel van het loon door te betalen.

Als je een verzuim­verzekering neemt, kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent van de loonkosten. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte. Je kunt ook een ziekteverzuimverzekering met arbodienstverlening afsluiten. Een arbodienst helpt je om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag te begeleiden. Daarmee ben je zeker van de juiste zorg bij verzuim.

Meer informatie

Als betrokken adviseur help ik jou grip te krijgen op jouw risico’s. Ik breng jouw situatie in kaart door middel van een risico-inventarisatie en kijken naar oplossingen. De diverse soorten bedrijfsverzekeringen worden inzichtelijk gemaakt en let uiteraard op dat jij niet teveel betaald.

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn, neem vrijblijvend contact op voor een afspraak. Bel naar 06-25140592 of mail naar info@robertmolverzekeringen.nl

Hulp nodig?