Aansprakelijkheid voor bedrijven: De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. Werkgeversaansprakelijkheid is standaard verzekerd.

Rechtsbijstand bedrijven: De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn omschreven in de polisvoorwaarden.

Bedrijfsgebouwen: De Bedrijfsgebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven, verenigingen, organisaties en particulieren die een gebouw bezitten dat zij voor zakelijke doeleinden gebruiken, en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, neerslag-, hagel- of waterschade, of voor diefstal.

Glas: De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breuk van hun ruiten.

Inventaris en goederen: De Inventaris- en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun inventaris, handelsgoederen en grond- en hulpstoffen.

Koelschade: De Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen opslaan in koel- en/of vriesinstallaties en die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die goederen door uitval van deze installaties.

Computer en elektronica: De Computer-, Elektronica- en Instrumentenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland- of werelddekking. De verzekering is niet bedoeld voor smartphones en tablets.

Cyber: De Cyberverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van cyberaanvallen en van schade door hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens.

Bedrijfsschade: De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst. Het gaat dan om gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand.

Extra kosten: De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extra kosten bij een schade aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.

Milieuschade: De Milieuschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor het financiële risico van het veroorzaken van een milieuschade op het eigen terrein, bij werkzaamheden bij anderen of als er schade wordt aangebracht aan omliggende terreinen. Deze verzekering is vooral geschikt voor bedrijven en organisaties die stoffen opslaan of in bezit hebben die het milieu kunnen verontreinigen, zoals asbest, verdunde mest en vloeistoffen in tanks of emballage.

Evenementen: De Evenementenzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties

die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade

voortvloeiende uit het organiseren van evenementen.

Bestelauto zakelijk: De Bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto bezitten en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun bestelauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Vrachtauto: De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto bezitten en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun vrachtauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA verzekering is wettelijk verplicht.

Eigen vervoer: De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen of gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen of gehuurde vervoermiddelen en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.

Motor zakelijk: De zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een motor bezitten en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motor aan anderen wordt toegebracht. Een WA verzekering is wettelijk verplicht.

Personenauto zakelijk: De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto bezitten en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun personenauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Verkeersschade voor werknemers: De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel hebben en zich willen verzekeren voor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel die ontstaan:

– tijdens deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is;

– tijdens woon-werk verkeer;

– door een arbeidsongeval tijdens het werk met een motorrijtuig.

Inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP’ers kunnen ook worden verzekerd.

Landmateriaal: De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan of door dat landmateriaal. Met landmateriaal bedoelen wij aanhangers, vorkheftrucks, tractoren, graafmachines en dergelijke.

Wagenpark: De Wagenparkverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die meer dan 10 motorrijtuigen bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van:

– schade aan deze motorrijtuigen;

– wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Container/oplegger: De Container-/opleggerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun eigen container of oplegger, of een gehuurde of ter beschikking gestelde container of oplegger.

Goederentransport: De Goederentransportverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen door andere bedrijven laten vervoeren en zich willen verzekeren voor het financiële risico als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van die goederen.

Garage: De Garageverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de automotive sector en aanverwante bedrijven (zoals handelaren in motorrijtuigen, schadeherstelbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven en restauratiebedrijven) en zich willen verzekeren voor:

– het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht (Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Een WA-verzekering is wettelijk verplicht;

– het financiële risico voor andere schade die aan anderen wordt toegebracht (Aansprakelijkheid voor Bedrijven).

Bouw en montage (CAR): De doorlopende Bouw- en Montageverzekering is geschikt voor bouwgerelateerde bedrijven die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bouwwerken die zij maken of bouwprojecten die zij uitvoeren voor hun opdrachtgevers. De aflopende Bouw- en Montageverzekering is geschikt voor bouwgerelateerde bedrijven, particulieren en opdrachtgevers voor eenmalige bouwprojecten.

Hulp nodig?