Conflicten zijn soms onvermijdelijk. Het kan daarbij gaan over de aankoop van een huis, het claimen van smartengeld na een aanrijding, onenigheid met jouw werkgever of bijvoorbeeld ruzie met de buren. Ook al probeer je dergelijke conflicten te vermijden, soms word je gewoon gedwongen rechtskundige expertise in te schakelen. Deze kosten kunnen razendsnel oplopen. Sneller dan je denkt.

We praten dan al heel snel over vele duizenden euro’s. Om dan toch jouw recht te kunnen halen en de hiermee samenhangende kosten te dekken, biedt de Rechtsbijstandverzekering uitkomst. Ook hierbij kun je kiezen voor meer of minder uitgebreide dekkingen. Afgestemd op jouw persoonlijke wensen.

Dekking

Conflicten over consumentenzaken kun je oplossen met hulp van juristen. Zij kunnen advies geven, bemiddelen tussen partijen, brieven schrijven of een rechtszaak starten. Je kunt deze rechtshulp vergoed krijgen bij conflicten over: spullen, dienstverlening, schades, familiezaken, onderwijsinstellingen en verveningen en tuchtzaken.

Met de rubriek werk en inkomen kun je rechtshulp krijgen voor conflicten over: loon, contract, ongevallen, pensioen, arbeidsongeschiktheid, sociale verzekeringen en voorzieningen.

Als je een huis hebt, huur of koop, kun je daar natuurlijk onenigheid over krijgen. Onder de rubriek wonen vallen allerlei conflicten rondom jouw huis. Heb je een huurhuis? Dan kun je een conflict krijgen met de verhuurder. Heb je een koopwoning? Dan kan het gaan over de bouw van jouw nieuwe huis. Maar ook over een verborgen gebrek van een bestaande woning. Ongeacht of je een koop- of huurwoning hebt, kun je ook onenigheid hebben met de buren over overlast of de erfgrens. Ook dat valt meestal onder deze dekking.

Als je deelneemt aan het verkeer, kun je natuurlijk schade oplopen en daar onenigheid over krijgen. Onder de rubriek verkeer vallen conflicten die je in en rondom het verkeer kunt oplopen. Dat kan zijn met de auto, maar ook te voet of op de fiets. Als je zelf schade oploopt, of juist veroorzaakt.

Als je je belegd hebt of laat beleggen, kun je daar natuurlijk onenigheid over krijgen. Onder de rubriek fiscaal recht en vermogen vallen allerlei conflicten rondom jouw vermogen. Dit kan dus een geschil zijn over de aan- of verkoop van aandelen, opties en effecten. Of over een opgelegde belastingaanslag, als je hiervoor bij de belastingrechter moet komen.

Let op: niet alle rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden bovenstaande zaken. Controleer dus altijd je polisvoorwaarden of neem contact op voor het juiste advies.

Meer informatie

Daarnaast kan ik jou in één pakket de vijf belangrijkste verzekeringen rondom jouw huis en gezin bieden: woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Dit betekent dat er nooit een overlap is tussen verzekeringen waardoor je dubbel betaalt. En of je nu een huiseigenaar bent of een huis huurt, dankzij de flexibele opbouw van de verzekeringen binnen jouw pakket bepaal je zelf wat je wel en niet verzekerd. Bovendien kun je binnen dit pakket een aantrekkelijke pakketkorting opbouwen.

Meer informatie? Bel dan naar 06-25140592 of mail naar info@robertmolverzekeringen.nl

Hulp nodig?